Inflacja w Polsce listopad 2023 finalne dane

Permanentny spadek wartości pieniądza jest wpisany w
fundamenty współczesnego systemu finansowego. Inflacja (rozumiana jako roczna dynamika CPI) raz jest niższa, raz
wyższa, ale prawie nigdy nie notuje wartości ujemnych. Przez ostatnie trzy lata
indeks CPI podniósł się aż o 37,8%.

Wskaźnik inflacji bazowej (mierzący inflację po wyłączeniu zmienności cen żywności i energii) również wykazał pewne spowolnienie. Inflacja bazowa rdr w październiku wyniosła 2,7%, co oznacza spadek w porównaniu z wynikiem z września, który kształtował się na poziomie 2,8%. Po pierwsze, do mierzenia https://forexeconomic.net/forex-naglowki-sesja-news-wrapup-naglowkow-rynkowych-forexlive-na-zywo/ poziomu inflacji CPI można wykorzystać dane statystyczne. Dane statystyczne będą zawierały informacje o cenach dóbr i usług w okresach porównywalnych do siebie, co pozwoli na określenie, czy występuje inflacja. Przewidywane wyhamowanie wzrostu inflacji przypadnie dopiero na rok 2023 r.

 • Raporty możemy zobaczyć nawet na stronie internetowej polskiego banku centralnego.
 • Jednym z nich jest z pewnością wzrost cen surowców, które mają wpływ na produkcję czy transport.
 • Szansa na to zjawisko rośnie, gdy wzrost lub spadek wskaźnika następuje w krótkim okresie.
 • Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu.

Niższe stopy procentowe działają odwrotnie i mają na celu zachęcenie konsumentów do wydawania pieniędzy, aby utrzymać inflację na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym danego kraju. Zbyt duża ilość pieniądza, czyli nadmierna jego podaż może powodować niewydolność gospodarki, która nie będzie nadążała za rosnącymi potrzebami konsumentów. Inflacja CPI (ang. Consumer Price Index) to wskaźnik, który mierzy poziom cen dóbr konsumpcyjnych. Jest to jeden z najważniejszych mierników inflacji, ponieważ obejmuje on zarówno podwyżki cen, jak i spadek cen towarów i usług. Jeśli wskaźnik CPI wzrasta, oznacza to, że ceny są wyższe niż w okresie poprzednim.

Cisza przed burzą na rynku walutowym Fx? [aktualne kursy: EUR/PLN, USD/PLN, CHF/PLN, EUR/USD]

Obserwacji poddaje się dane dotyczące cen oraz poziom wartości sprzedaży. W kontekście inflacji najczęściej mówi się o inflacji konsumenckiej, a pojęcie to nie jest tożsame z pojęciem inflacji producenckiej, o której co prawda rzadziej, ale również się słyszy. Ile aktualnie wynosi inflacja producencka w Polsce, a ile konsumencka? Która ma większy wpływ na rosnące koszty produktów, w tym produktów bankowych jak kredyty gotówkowe?

 • Problem w tym, że do końca roku inflacja CPI w Polsce zapewne
  znacząco już nie spadnie.
 • Za podstawowy wskaźnik cen uchodzi wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, w skrócie CPI (z ang. Consumer Price Index), określany też indeksem cen.
 • Rynkowy
  konsensus zakładał obniżenie się rocznej dynamiki CPI do 6,6%.
 • Warto też spojrzeć na kwestię inflacji w nieco dłuższym
  horyzoncie czasowym.

Dzisiejszy odczyt wskaźnika CPI skłoni w mojej ocenie większość w RPP do jeszcze jednej obniżki stóp procentowych. Na razie wiemy tylko, że ceny żywności wzrosły o 0,4%
względem poprzedniego miesiąca i były aż o 7,9% wyższe niż w
październiku ’22. Energia podrożała o 0,2% względem września i była o 8,3% droższa niż przed rokiem.

HICP różni się od publikowanego przez Amerykanów CPI dwoma czynnikami. Po pierwsze zharmonizowany indeks stara się uwzględnić również konsumentów zamieszkujących obszary wiejskie – amerykańska metodyka skupia się natomiast tylko i wyłącznie na obszarach zurbanizowanych. HICP inaczej traktuje również wydatki osób, które wynajmują mieszkania, a które są ich właścicielami. W przypadku ICP wynajmujący wliczani są na podstawie ekwiwalentu do tej drugiej grupy, w indeksie zharmonizowanym jest to natomiast zaliczane do inwestycji. Oczywiście jako, ze mówimy o inflacji wszystko zależało będzie od sytuacji gospodarczej danego kraju. Odczyty w okolicach zera lub poniżej – nawet jeżeli wykażą pozytywną dynamikę w stosunku do publikacji wcześniejszych – nie powinny być traktowane jako pozytywne.

Przed EBC: pożegnanie Draghiego. Prezes Europejskiego Banku Centralnego zakończy kadencję, ogłaszając sukces?

Ceny paliw w październiku były według GUS-u o 4,2%
niższe niż we wrześniu oraz o 14,4% niższe niż rok temu. Pamiętajmy jednak, że
przez większość miesiąca
w cennikach Orlenu obowiązywała „przedwyborcza promocja”, którą płocki
koncern zakończył tuż po ogłoszeniu wyników wyborów. Zatem w listopadzie
ceny paliw pociągną w górę wskaźnik CPI. Zatem pomimo spadku cen niektórych produktów (głównie paliw,
opału i żywności) presja inflacyjna (zwłaszcza w usługach) wciąż pozostaje
silna. Innym z najważniejszych aspektów inflacji jest to, że jest ona traktowana jako punkt odniesienia do podnoszenia lub obniżania stóp procentowych. Dzieje się tak zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak iw Unii Europejskiej, jak to obserwujemy w ostatnich latach z decyzjami Rezerwy Federalnej (FED9, a także w Europejskim Banku Centralnym (EBC).

Rynek jest chwiejny przed G20. Jak będą reagować kursy euro (EUR) i dolara (USD)?

Rolą Głównego Urzędu Statystycznego jest przede wszystkim ustalenie koszyka inflacyjnego. Znajdują się w nim podstawowe i reprezentujące najważniejsze potrzeby towary, które są systematycznie nabywane przez konsumentów. Do kategorii tych produktów zalicza się między innymi żywność, napoje, alkohol, wyroby tytoniowe, odzież, obuwie, czy nośniki energii.

Ceny ropy i kurs dolara USD wobec kolumbijskiego peso. Prognoza Ebury

Mierniki te określają poziom inflacji poprzez porównanie cen dóbr i usług z okresu do okresu. W przypadku HICP koszyk dóbr jest bardziej ujednolicony na poziomie UE, co umożliwia międzynarodowe porównania. Urzędy statystyczne zbierają https://forexdemo.info/liteforex-recenzja/ co miesiąc ponad milion obserwacji dotyczących cen ponad 100 produktów wchodzących w skład koszyka. Każdy produkt ma współczynnik wagowy odzwierciedlający jego udział w comiesięcznych wydatkach przeciętnego gospodarstwa domowego.

Albo to samo, sześć dziesiątych mniej niż w poprzednim miesiącu. To znaczy praktycznie płaska, z niewielkimi różnicami w rozdzielczości w stosunku do poprzednich oficjalnych pomiarów. Kiedy jego odsetek jest bardzo wysoki, jest to wyraźny znak, że ceny konsumpcyjne rosną.

Według konsensusu analityków, luty 2024 to może być pierwsza okazja do obniżki stóp nad Wełtawą. Wskaźnik CPI jest często określany jako wskaźnik kosztów utrzymania, ponieważ obejmuje towary regularnie kupowane przez konsumentów. Należy jednak pamiętać, że nie odzwierciedla kosztów utrzymania każdego obywatela, https://forexexpo.info/european-akcje-hit-dwa-tygodniowe-high-on-nadzieje-of-gladkie-brexit/ a jedynie ilustruje zmiany cen wybranych towarów spożywanych w dużych ilościach przez ludność miejską. Ceny paliw ponownie zaczną rosnąć zgodnie z tendencjami na rynku globalnym. Przy bieżącym stanie prawnym, w styczniu inflację podniesie wzrost stawek VAT na żywność oraz koniec zamrożenia cen energii.

Kurs euro względem dolara (EUR/USD) blisko załamania. Płytki handel w cieniu słabości amerykańskiej waluty

Jednak stopy zapewne pozostaną niezmienione również w grudniu. Analitycy ING Think uważają, że główna stopa nad Wełtawą może spaść do 4,00% do końca 2024 roku. Wchodzimy w końcówkę roku kiedy już dalszej, wyraźnej dezinflacji nie będziemy mieli. Spodziewamy się, że w listopadzie inflacja będzie trochę niższa, natomiast w grudniu wrócimy na poziomy zbliżone do tego, co widzimy w październiku. Kluczowe jest pytanie o poziom inflacji w styczniu, ale to w dużej mierze zależy od decyzji administracyjnych – czyli ewentualnego wydłużenia zerowego VAT na żywność i decyzji ws. Szybki szacunek i nie
zawiera on pełnej informacji o zmianach cen w poszczególnych kategoriach dóbr i
usług.

O
10% więcej płacimy też u fryzjerów, w restauracjach i hotelach czy płacąc za
sport i rekreację. Blisko 10-procentowe podwyżki zafundowała nam branża
finansowa, telekomunikacyjna czy wodociągowa (kanalizacja). W niektórych wynikach, które są uważane za normalne i prawie nie różnią się od siebie w różnych częściach Hiszpanii. Chociaż scenariusz przedstawiony przez Autonomiczną Wspólnotę Madrytu, która utrzymuje dobry ton inflacji w ostatnich miesiącach, jest szczególnie uderzający. W odróżnieniu od innych obszarów geograficznych, tutaj aktywność biznesowa jest tak samo widoczna jak na tym.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top